تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصـه شماره 87350009
منبع:روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز 22 خرداد 1395

آگهي مناقصـه

شماره آگهي: 87350009

شماره مجوز: 1395.1171

 

اطلاعات  مناقصه

1

دستگاه مناقصه گزار:

شركت انتقال گاز ايران- منطقه دو عمليات انتقال گاز

2

موضوع مناقصه:

برق رسانی به تاسیسات تقویت فشار گاز پل کله 3 از طریق T-off از خط تاسیسات تقویت فشار گاز پل کله 4

3

محل اخذ و تحويل اسناد مناقصه:

كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران، امور پيمانها- تلفكس: 36281413- 031

4

مدت اوليه پيمان:

6 ماه شمسی   

5

مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

000/000/175 ريال 

6

محل اجراء پروژه:

زرین شهر به طرف باغبهادران، مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز پل كله 3

7

مهلت جهت ارايه مدارك و اعلام آمادگي:

حداكثر 7 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

8

تاريخ دريافت و عودت پاكت هاي مناقصه:

در اسناد ذكر گرديده است.

9

فرآيند مناقصه:

يك مرحله اي- ارزيابي ساده

v      محل، زمان و ‌تاريخ گشايش پاكت ها و نوع تضمين شركت در مناقصه عيناً در اسناد مناقصه ذكر شده است.

v      پيمانكار بايستي توانايي ارايه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه شركت در مناقصه و ضمانتنامه پيش پرداخت، مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد.

v      هزينه اسناد مناقصه به عهده برنده خواهد بود.

شرايط متقاضيان

v     ارايه اصل و يا تصوير برابر اصل گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل پايه 5 رشته برق از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي (قابل رويت در سامانه اطلاعات عوامل نظام فني و اجرايي كشور) و يا گواهينامه معتبر از مراجع صلاحيتدار در زمينه موضوع پيمان جهت دريافت اسناد الزامي است.

v     ارايه كد اقتصادي، شناسة ملي و گواهي امضاء مجاز و تعهد آور الزامي است.

 

ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد.

 

WWW.SHANA.IR   

WWW.NIGC-NIGTC.IR 

WWW.NIGC-DIST2.IR

http://iets.mporg.ir

 

روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران

تاريخ انتشار نوبت اول: 22/03/1395     تاريخ انتشار نوبت دوم: 23/03/1395

 

1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:1798