تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
  رتبه فعلی :  رتبه بندی نشده
  مجموعه آرا :  
  رتبه : 
 
مناقصه و مزایده ها -->
مناقصه
16 فروردين 1396
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران (يك مرحله اي) شماره آگهي: 87360001 شماره مجوز: 1396.66 منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد مناقصه بررسي و تعميرات 68 شاخه لوله و 206 سرجوش معيوب بر روي خطوط لوله دوم و سوم سراسري حد فاصل تاسيسات تقويت فشار گاز دوراهان- دهق بصورت پراكنده را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند، مي توانند درخواست كتبي خود را حداكثر ظرف مدت 7 روز پس از چاپ آگهي نوبت دوم جهت دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه به دفتر امور پيمانهاي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران ارائه نمايند. اطلاعات مناقصه : 1) دستگاه مناقصه گزار: منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران 2) مدت اجراء پروژه: 5 ماه شمسي 3) مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 840,000,000 ريال بصورت يكي از تضامين قابل قبول ذكر شده در فرآيند ارجاع كار مطابق با آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت/50659 مورخ 22/09/94 هيئت وزيران مي باشد. 4) پيمانكار بايستي توانايي ارایة ضمانتنامه هاي شركت در فرآيند ارجاع كار، انجام تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه را دارا باشد. 5) زمان دريافت و عودت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: حداكثر14 روز پس از پايان مهلت دريافت اسناد مناقصه 6) محل دريافت استعلام ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه: كيلومتر 17 جاده اصفهان– نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران- امور پيمانها- تلفكس: 36281413- 031 7) فرآيند مناقصه:‌ يك مرحله اي- ارزيابي كيفي 8) زمان گشايش پاكت هاي پيشنهاد متعاقبا اعلام مي گردد. 9) محل گشايش پاكت ها: كيلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، ستاد مركزي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران (اسناد ارزيابي كيفي و پيشنهادات مالي همزمان توزيع و جمع آوري مي گردد.) ضمناً هزينه اسناد مناقصه بعهده برنده خواهد بود. شرايط متقاضيان  ارائه اصل و يا تصوير برابر اصل گواهينامه صلاحيت معتبر حداقل رتبه 5 نفت و گاز يا تاسيسات و تجهيزات از مديريت و برنامه ريزي كشور و ارائه گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران جهت دريافت اسناد الزامي است .  داشتن توان مالي، دانش و تجربه مرتبط، حسن سابقه كافي، توان تجهيزاتي براي اجراي موضوع پيمان .  ارائه كد اقتصادي، شناسة ملي، گواهينامه ثبت نام اشخاص حقوقي در نظام ماليات بر ارزش افزوده، گواهي امضاء مجاز و تعهد آور صاحبان امضاء مجاز الزامي است . ضمناً آگهي فوق در سايتهاي ذيل نيز قابل مشاهده مي باشد. WWW.SHANA.IR WWW.NIGC-NIGTC.IR WWW.NIGC-DIST2.IR http://iets.mporg.ir روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران تاريخ انتشار نوبت اول: 16/01/1396 تاريخ انتشار نموبت دوم: 17/01/1396
صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:1771