تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی
شناسه کاربری
کلمه عبور
 
ارشيو
  مناقصه و مزایده ها -->
آگهي مناقصه عمومي شماره آگهي: 87360008 شماره مجوز: 1396.2572
12 شهريور 1396    
منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد ساخت و اجراي ديوارهاي بتني حصار پيش ساخته خود را از طريق برگزاري مناقصه واگذار نمايد، لذا متقاضياني كه واجد شرايط اعلام شده باشند،

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي و فني: 8736007
24 مرداد 1396    
خرید فیلتر

آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره : 87360006
16 مرداد 1396    
آگهی مناقصه عمومی شماره: 87360006

آگهي مناقصه عمومي شماره : 87360005
16 مرداد 1396    
منطقه دو عملیات انتقال گازایران

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره آگهي: شماره مجوز: 1396.56087360002
16 ارديبهشت 1396    
منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد پروژة مخلوط ريزي، تسطيح مسير و ايمن سازي خط لوله هشتم سراسري محدودة مراكز بهره برداري يزد، نايين و نطنز به صورت پراكنده را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد،

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره آگهي: شماره مجوز: 1396.56087360002
16 ارديبهشت 1396    
منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران درنظر دارد پروژة مخلوط ريزي، تسطيح مسير و ايمن سازي خط لوله هشتم سراسري محدودة مراكز بهره برداري يزد، نايين و نطنز به صورت پراكنده را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد،

مناقصه
16 فروردين 1396    
منطقه دو عمليات انتقال گاز ايران در نظر دارد مناقصه بررسي و تعميرات 68 شاخه لوله و 206 سرجوش معيوب بر روي خطوط لوله دوم و سوم سراسري حد فاصل تاسيسات تقويت فشار گاز دوراهان- دهق بصورت پراكنده را پس از ارزيابي كيفي به پيمانكاران ذيصلاح و واجد شرايط واگذار نمايد،

آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره: 87350030
1 اسفند 1395    
آگهي مناقصه و شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره: 87350030 تعمير و بازيابي قطعات داغ توربين نيوپنيون مدل MS 5002 C

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي و فني.شماره آگهي: 87350026
16 آذر 1395    
منبع:
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز

آگهي مناقصه عمومي شماره آگهي: 87350023
4 آبان 1395    
منبع:
روابط عمومي منطقه دو عمليات انتقال گاز